Beeldplan Licht in de Openbare Ruimte

Woningen en tuinen


Streefbeeld van de gemeente

In de nachtelijke uren is er behalve openbare verlichting, geen andere verlichting zichtbaar in woonstraten. Lampen bij de ingangen van woningen en tuinen zijn goed gericht en geven geen hinder voor de omgeving. Ze zijn voorzien van aanwezigheidsdetectie waardoor ze alleen aangaan als er iemand langsloopt.

Verlichting bij woningen

Woningeigenaren hebben vaak een lamp bij de voor- of achterdeur en tuinverlichting. De gemeente vraagt hen om bewust te verlichten:

  1. verlicht buiten alleen als het echt nodig is
  2. schakel eventuele sfeer- en tuinverlichting ′s nachts uit
  3. gebruik bewegingsmelders, tijdschakelaars of daglichtsensoren
  4. stel buitenlampen goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht
  5. gebruik minder fel licht, met een zo laag mogelijk vermogen en een zachte kleur

Bij particuliere eigenaren maar ook bij verenigingen van eigenaren en andere beheerders van appartementencomplexen liggen kansen om energie(kosten) te besparen en lichtuitstoot te reduceren.

koetshuis Noordhorn koetshuis Noordhorn binnengang

Foto: Dit monumentale gebouw in Noordhorn is omgebouwd tot woningen. In de donkere omgeving vallen de felle witte lampen op de eerste verdieping en in de binnengang beneden op. Wellicht is aanwezigheidsdetectie vanaf middernacht hier een oplossing.

Jaarlijkse Nacht van de Nacht

Elk jaar vinden er diverse activiteiten plaats in de Nacht van de Nacht om Bewust Verlichten en de schoonheid van de nacht op de agenda te zetten. Waar mogelijk wordt de aanlichting van kerken en andere gebouwen uitgeschakeld. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de openbare verlichting niet uitgeschakeld in de Nacht van de Nacht. Ieder jaar weer kunnen alle burgers meedoen door:

  • hun eigen verlichting uit te schakelen
  • deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden

verzorgingstehuis De Hoge Heem in Grootegast de wilp eigen woning verlicht met ovl mast

Foto′s: Dit verzorgingshuis in Grootegast (links) heeft tuinverlichting en er straalt licht van binnen naar buiten. De bewoners op de rechterfoto (lintbebouwing buiten de bebouwde kom) hebben gekozen voor een eigen lantaarnpaal in de voortuin.

Gemeentelijk beleid

De gemeente beschouwt energiezuinige openbare verlichting met minimale lichthinder en lichtvervuiling als een speerpunt in het verlichtingsbeleid.

Veel lichtbronnen kunnen niet direct door burgers maar ook niet door de gemeente worden beïnvloed. Dit beeldplan Licht in de Openbare Ruimte is een startpunt voor de gemeente Westerkwartier om een stapje verder te gaan richting andere partijen. Gewoon binnen het werk dat de gemeente al doet, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met sportverenigingen, bedrijvenverenigingen en woningcorporaties.

horizontale beamer bij woonhuis

Foto: Bij sommige particulieren liggen kansen voor bewuster verlichten. (foto van buiten de gemeente)