Beeldplan Licht in de Openbare Ruimte

Welk beleid legt de gemeente vast in dit beeldplan? 

De gemeente Westerkwartier streeft naar een goede kwaliteit van de leefomgeving. In dit beeldplan legt de gemeente haar  beleid vast voor openbare verlichting en visie op overige lichtbronnen:

H1. Intro op licht in de openbare ruimte                       H2. Beleid openbare verlichting        

 licht in openbare ruimte                                           

H3. Landelijke regelgeving openbare verlichting             H4. Wat is Bewust Verlichten

                                       logo bewust verlichten

 

De voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn hebben dit beeldende beleidsplan, in afstemming met Leek, gezamenlijk opgesteld ter voorbereiding op de herindeling. De nieuwe gemeente Westerkwartier neemt dit beleid daarom integraal en ongewijzigd over per 1 januari 2019.