Beeldplan Licht in de Openbare Ruimte

Buitengebied


Streefbeeld van de gemeente

Zoals beschreven in de factsheet natuur en landschap, is er in het buitengebied zo min mogelijk verlichting ter bescherming van flora en fauna, het donkere open landschap en de sterrenhemel.

Gemeentelijk beleid openbare Verlichting

In het buitengebied komen zowel gebiedsontsluitingswegen als erftoegangswegen voor. Om bewust te verlichten maakt de gemeente in het buitengebied de volgende keuzes:

  • Buiten de bebouwde kom en in natuurgebieden wordt in principe niet verlicht tenzij dit voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. 
  • De gemeente heeft altijd al een sober verlichtingsbeleid voor het buitengebied gevoerd.
  • De gemeente wil het donkere landschap beschermen. Verstoring voor mensen en dieren, lichtvervuiling en onnodig energieverbruik dienen te worden voorkomen.
  • De gemeente overweegt verlichting alleen op die locaties waar dit voor de verkeersveiligheid nodig is, waar de eigen voertuigverlichting en andere mogelijkheden (zoals inrichting van de weg en markering) niet voldoende verkeersveiligheid bieden. Deze verlichting vormt dan een uitzondering, zoals bij een gevaarlijke kruising en T-splitsing of in een scherpe bocht. Verlichting wordt ook overwogen maar niet automatisch geplaatst bij lintbebouwing en buurtschappen, langs utilitaire fietsroutes zoals school-thuisroutes en routes van en naar sportaccommodaties. Eventuele verlichting zal een oriënterend karakter hebben.
  • Veilig rijden in het donker is mogelijk met alternatieven op verlichting zoals goede markering. Zie bijgevoegd filmpje van de provincie Overijssel als voorbeeld. 
  • In principe plaatst de gemeente in het buitengebied geen verlichting om reden van sociale veiligheid. Bij onvoldoende sociale controle, is de gemeente van mening dat verlichting de weg niet veiliger maakt terwijl sommige weggebruikers wel die indruk kunnen krijgen (′schijnveiligheid′). 
  • De gemeente heeft, àls er wordt verlicht, de voorkeur separaat aan de rijbaan gelegen fietspaden te verlichten in plaats van de rijbaan zelf te verlichten.
  • Er wordt in principe geen openbare verlichting (bij)geplaatst. In sommige gevallen zal oude verlichting niet worden vervangen, bijvoorbeeld omdat de lantaarnpalen geen wezenlijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Dit ondersteunt het streven naar donkerte.

Hogedijk Niezijl Kommerzijl Zuiderhoeksweg Nuis buitengebied 

Foto′s: langs deze wegen door het buitengebied staat geen verlichting (links: Hogedijk tussen Niezijl en Kommerzijl, rechts: Zuiderhoeksweg, Nuis).

Kruising Noordhornerweg/Niehoofsterweg Oldehove  drachtsterweg bossingel grootegast 

Foto′s: Op T-splitsingen wordt meestal voor een schrikhek al dan niet in combinatie met 1 lantaarnpaal gekozen. Zie ook de factsheet ′alternatieven voor verlichting (zoals markering)′. (Links: Oldehove, rechts: Drachtsterweg vanaf Bossingel)

de wilp ovl buitengebied Noorderweg verlicht wegdek Leek

Foto links: bij lintbebouwing vlak buiten de bebouwde kom wordt soms gekozen voor oriënterende verlichting met lantaarnpalen op grotere afstand van elkaar (Wilpsterweg, De Wilp)

Foto rechts: lichte korrelstructuur in het wegdek zorgt voor beter zicht met de eigen voertuigverlichting (Noorderweg, Leek)