Beeldplan Licht in de Openbare Ruimte

Energiebesparing


Streefbeeld van de gemeente

Energieverbruik voor openbare verlichting wordt zoveel mogelijk beperkt door verlichting alleen te gebruiken waar en wanneer nodig. 

aardbol klimaat ijsbeer

Landelijk beleid

In het landelijke ′Energieakkoord voor duurzame groei′ is de wens vastgelegd om oude openbare verlichting versneld te vervangen door energiezuinige verlichting en slim energiemanagement. Het streven is om landelijk gemiddeld:

  • 20% energie te besparen in 2020 (ten opzichte van 2013)
  • 50% energie te besparen in 2030 (ten opzichte van 2013)

Besparing in de gemeente

Het is niet voor iedere gemeente technisch én financieel haalbaar om zo′n grote besparing te realiseren. Wel is het altijd mogelijk om te besparen, want een gemeente gebruikt veel energie. Naast warmte gebruiken een gemeente stroom voor openbare verlichting, rioolgemalen, sporthallen, zwembaden en overige gebouwen. Vooral openbare verlichting is een belangrijke post binnen het electriciteitsverbruik.

Gemeentelijk beleid

De gemeente maakt zich hard voor duurzaamheid in de brede zin zoals beschreven in het duurzaamheidsbeleid en collegeprogramma. De gemeente doet dit door bewustmaking, samenwerking met lokale partijen en waar nodig te ondersteunen met kennis. Bijvoorbeeld in ′Slim Wonen Westerkwartier′ worden particuliere woningeigenaren geholpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Bewuste buitenverlichting maakt deel uit van energiebesparingsprojecten met bedrijven waarbij kostenbesparing en het tegengaan van lichthinder aanvullende argumenten zijn. Bewustmaking verdient de voorkeur boven handhaving. 

de Factorij Marum Zevenhuizen MAD Bakkerstraat

Foto′s: de gemeente bespaar energie door, àls er licht nodig is, te kiezen voor energiezuinige lichtbronnen zoals LED (links: bedrijventerrein Marum, rechts: woonstraat Zevenhuizen)

Hoe bespaart de gemeente energie?

De gemeente geeft het goede voorbeeld door het energieverbruik van de eigen openbare verlichting te verminderen door:

  • vooraf kritisch na te denken of er verlichting nodig is op die locatie
  • waar dat mogelijk is lichtpunten niet te vervangen bij het einde van de levensduur
  • waar mogelijk ander bestratingsmateriaal, bebording of belijning toe te passen (meer reflecterend)
  • een laag vermogen te gebruiken (beleid openbare verlichting)
  • efficiëntere lichtbronnen te gebruiken waar dit passend is
  • te dimmen waar mogelijk
  • toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur

Duurzame Materialen

De gemeente vindt materiaalverbruik een belangrijk aandachtspunt. Bij het beoordelen van de duurzaamheid wordt naar de gehele cyclus gekeken van winning, productie, gebruik, verwijderen en hergebruik van materialen. Het gaat hierbij vooral om armaturen (inclusief de lamp) en om lantaarnpalen.

Straatlantaarns op zonne energie

Het is mogelijk om lantaarnpalen te plaatsen met lampen op zonne energie. Dit kan een oplossing zijn op plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is, zoals in het buitengebied, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes etc. Deze innovatieve techniek biedt dimbare verlichting op groene stroom zonder een nieuwe elektriciteitskabel aan te leggen.

zonnemast overdag foto van mijn energiefabriek zonnemast nacht foto van mijn energiefabriek

Foto: Straatlantaarns op zonne energie worden steeds verder doorontwikkeld qua techniek en vormgeving. (Foto: Mijn Energiefabriek)