Beeldplan Licht in de Openbare Ruimte

Paardenbakken


Streefbeeld van de gemeente

Paardenbakken zijn zo goed mogelijk ingepast in het landschap, zowel overdag als in de avond. Eventuele verlichting is goed van boven naar beneden gericht waardoor het minimaal zichtbaar is vanuit het open landschap. Licht wordt direct na gebruik uitgeschakeld.

Verlichting bij paardenbakken

Het houden van paarden en paardrijden is een groeiende hobby. Naast paardenbakken bij particulieren, zijn er enkele maneges. Paardenbakken hebben invloed op het open landschap overdag, maar ook in de avonduren wanneer de verlichting van paardenbakken zichtbaar is. Het aantal uren dat het licht brandt, is bij een paardenbak van particulieren vaak niet groot maar kan bij een manege en professionele paardenhouderijen oplopen tot hele avonden.

paarden dalfsen

Eigenaren van paardenbakken kunnen hun steentje bijdragen door direct na het paardrijden de lampen uit te schakelen. Ook kunnen ze kiezen voor lampen die:

  • goed gericht zijn op de bak, zodat deze zo min mogelijk licht ernaast uitstralen
  • het juiste vermogen hebben, dus niet meer licht geven dan nodig

Paardenbak Hamrik Marum verlichte paardenbak westerkwartier gemeenten

Foto′s: twee voorbeelden van paardenbakken met één lamp verlicht. De schuin gekantelde lampen stralen fel licht uit wat van een afstand goed zichtbaar is. 

Gemeentelijk beleid

De gemeente wil een stimulerende en adviserende rol spelen om de verlichting bij paardenbakken te verbeteren.

Daarnaast bevat het bestemmingsplan Buitengebied Westerkwartier diverse regels over waar een paardenbak mag worden geplaatst en van welke omvang. In relatie tot licht zijn deze:

  • de hoogte van de lichtmasten bij een paardenbak mag niet meer dan 6 meter bedragen
  • de afstand tot gebieden welke in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 als beschermde gebieden moeten worden aangemerkt, dient ten minste 100 m te bedragen
  • in verband met lichthinder (en andere vormen van hinder) mogen de belangen van de gebruikers/eigenaren van aangrenzende gronden niet onevenredig worden geschaad
  • in algemene zin: er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke en/of natuurlijke waarden, er moet sprake zijn van goede landschappelijke inpassing en geen onevenredige schade aan het milieu

Ter overweging hierbij: een maximale masthoogte heeft voordelen voor het landschap vanuit het perspectief bij daglicht. Als het armatuur vlak wordt geplaatst, dan heeft een maximale masthoogte ook voordelen voor het donkere landschap. Echter, vaak wordt er gekozen voor zo min mogelijk masten. Met een beperkte masthoogte worden armaturen vaak schuin geplaatst om toch voldoende oppervlakte van de paardenbak te kunnen verlichten. Dit kan leiden tot extra lichthinder en landschapsvervuiling. Er is dan geen sprake van een adequate landschappelijke inpassing in de avonduren tijdens het gebruik van de verlichting.

paardenbak dalfsen paardenbak lemelerveld dalfsen

Foto′s: een eigenaar van een paardenbak kan de impact op het omringende landschap verminderen door licht goed te richten en tijdig uit te schakelen wanneer de bak niet in gebruik is. (Foto′s van paardenbakken in andere gemeenten)