Beeldplan Licht in de Openbare Ruimte

Hoofdstructuur


Streefbeeld van de gemeente

De doorgaande wegen hebben als functie het verkeer goed te geleiden. Een goede weginrichting is van belang waarbij de wegen en aanliggende fietspaden binnen de kom de wegen bescheiden verlicht worden met wit of warmwit licht. De gelijkmatigheid is goed. Waar mogelijk wordt er in de late avond gedimd.

Deze factsheet gaat over de gebiedsontsluitingswegen binnen of aan de rand van de bebouwde kom. Klik hier voor wegen in het buitengebied

doorgaande deel Hanckemalaan Auwemalaan Leek LED koffer

Foto links: doorgaande weg in woongebied met moderne armaturen (geen LED) die het licht goed naar beneden richten (Hanckemalaan, Zuidhorn)

Foto rechts: doorgaande weg tussen woonwijken met nieuwe, goed naar beneden gerichte LED verlichting (Auwemalaan, Leek)

Gemeentelijk beleid

Hoeveel licht

De gemeente streeft binnen de bebouwde kom naar een verlichtingssterkte van maximaal 70% van de landelijke adviesrichtlijn langs doorgaande wegen (met uitzondering van locaties waar meer licht nodig is vanwege de verkeersveiligheid).

doorgaande weg Het Noorderlicht Zuidhorn nieuweweg nuis

Foto links: De verlichting op de entree van Zuidhorn (het Noorderlicht) geeft goed zicht door de gelijkmatige verspreiding van wit licht. Alleen het wegdek wordt verlicht, de omgeving blijft donker.

Foto rechts: doorgaande weg heeft gerichte verlichting waarbij het fietspad mee verlicht wordt (Nieuweweg, Nuis).

Hoe gelijkmatig

Niet alleen de verlichtingssterkte is van belang, vooral de gelijkmatigheid van verlichting bepaalt de verkeersveiligheid en het straatbeeld. De gemeente streeft naar gelijkmatig over het wegdek verdeelde verlichting volgens de landelijke adviesrichtlijn op momenten dat lantaarnpalen worden geplaatst of verplaatst. Bij vervanging van armaturen op bestaande masten, blijft de gelijkmatigheid meestal gelijk, of wordt de spreiding verbeterd door breder stralende armaturen te plaatsen. 

Rotondes

Op rotondes kiest de gemeente voor een hoge gelijkmatigheid in verband met de verkeersveiligheid. Ook wordt er vaak passieve markering toegepast in de vorm van reflecterende borden. Rotondes met nieuwe verlichting zijn vaak van een afstand goed zichtbaar om de verkeersveiligheid te vergroten terwijl de lampen zijwaarts minimaal licht uitstralen en dus weinig lichthinder/vervuiling geven.

marum oude rotonde Rijksstraatweg/Mokkenburgweg Noordhorn  

Foto links: Deze rotonde wordt met oude armaturen oranje verlicht op 4 lantaarnpalen (Alberdaweg/Lindsterlaan, Marum). Er zijn veel minder contrasten zichtbaar dan bij nieuwe verlichting.

Foto rechts: Deze rotonde (in beheer van de provincie) wordt met wit gericht licht op 4 lantaarnpalen goed verlicht (Rijksstraatweg/Mokkenburgweg, Noordhorn). 

rotonde kruisweg tolhuisstraat Marum rotonde hooiweg zuidhorn

Foto′s: De rotonde links ligt aan een belangrijk kruispunt. Omdat hij nog deel uitmaakt van het centrum van Marum wordt hij verlicht met rondstralers (Kruisweg/ Tolhuisstraat, Marum). De rotonde rechts (entree vanaf Noorderlicht in Zuidhorn) wordt met geel licht uit ′koffer′armaturen verlicht van boven naar beneden.

rotonde Leek Oldebertweg LED koffer

Foto: deze rotonde heeft nieuwe armaturen die wit LED licht recht naar beneden richten (Oldebertweg kruising Bousemalaan, Leek)