Beeldplan Licht in de Openbare Ruimte

Parkeerterreinen


Streefbeeld van de gemeente

Parkeerterreinen zijn comfortabel en zo veilig mogelijk op de uren dat ze in gebruik zijn. In de andere uren wordt er minimaal verlicht en zoveel mogelijk uitgeschakeld.

parkeerplaats in gemeente Olst Wijhe niebert buurthuis parkeerplaats

Foto links: de verlichting op dit parkeerterrein straalt beperkt uit over de omgeving. De sportvereniging schakelt de lampen uit na gebruik (voorbeeld uit een andere gemeente).

Foto rechts: dit parkeerterrein wordt met slechts 1 lantaarnpaal verlicht, deze kan na gebruik worden uitgeschakeld (buurthuis bij Holtweg, Niebert).

Lege parkeerterreinen in het licht

De verlichting op parkeerterreinen is vaak een zaak van de gemeente. Soms beheren bedrijven, grote winkels of sportverenigingen zelf de lantaarnpalen op hun parkeerterrein. Dit informatieblad gaat niet over parkeerterreinen in woongebieden.

Parkeerterreinen zijn vaak verlicht, ook als er midden in de nacht geen gebruik van wordt gemaakt. Dit kan zinvol zijn in verband met (het gevoel van) sociale veiligheid. Heel vaak kan de verlichting echter uitgeschakeld of gedimd worden. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen bij sportvelden en sportcomplexen.

sport parkeerplaats Duisterburen Grootegast ronde oude verlichting duisterburen grootegast

Foto′s: bij FC Grootegast is de parkeerplaats met ronde bollen verlicht (situatie 2016)

Gemeentelijk beleid

Parkeerterreinen worden door de gemeente op dezelfde manier verlicht als een doorgaande straat. De verlichting heeft een lage sterkte, onder de landelijke richtlijn. Bij parkeerterreinen die ’s nachts en ′s morgens leeg zijn (zoals bij sportvelden) en terreinen nabij het open landschap en natuurgebieden, schakelt de gemeente in de toekomst de verlichting uit na middernacht. De helft van de verlichting gaat van oudsher al uit vanwege het systeem van avond/nachtschakeling. 

Grootegast parkeerplaats naast Hoofdstraat 81  Opende in Grootegast parkeerplaats voor De Binder

Foto′s: Links de parkeerplaats bij het zorgplein De Schalck in Grootegast en rechts de ′Kiss and Ride′ strook van de school De Binding in Opende

centrum grootegast naast hoofdstraat 81  Parkeerplaats Grootegast Aldi

Foto′s: parkeerplaatsen in het centrum van Grootegast met links één lantaarnpaal en rechts moderne verlichting met vlakke armaturen op hoge palen

Holtplein parkeren Zuidhorn parkeerplaats bij gemeentehuis Zuidhorn

Foto′s: parkeren op het Holtplein (links) en voor het gemeentehuis (rechts) in Zuidhorn

parkeerplaats kapteynlaan leek parkeerplaats Simon Leviestraat Leek

Foto′s: parkeren in winkelgebied aan de rand van de kern (links) en in het centrum (rechts) in Leek

Oproep aan beheerders van parkeerterreinen

De gemeente vraagt bedrijven, winkels, sportverenigingen en andere instellingen om hun parkeerterreinverlichting aan te passen door te kiezen voor een laag vermogen en ‘s nachts te dimmen of uit te schakelen.

Holtplein sport parkeren Marum sportlaan Zuidhorn

Foto′s: parkeerplaatsen bij sportcomplex de Holten in Marum (links) en bij Sportlaan in Zuidhorn (rechts)